Få vores nyheder på mail

Enklere organisation med ny struktur

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2013 09:36 CET

ESVAGT har ny-indrettet organisationen for at øge effektivitet og sikre en fortsat optimeret drift.

ESVAGT har haft en betydelig vækst de senere år og er i dag et rederi med 37 skibe og 775 ansatte i sø og på land. For at sikre, at den øgede aktivitet stadig administreres og drives optimalt, har rederiet nu gennemført en ændring i sin organisationsstruktur

- Vi har gennem længere tid overvejet, hvordan vi kunne sikre, at vi til stadighed styrer vor forretning på effektiv og sikker vis, siger Søren Nørgaard Thomsen, adm. direktør i ESVAGT.

ESVAGT har fra den 1. oktober gennemført en mere enkel organisationsstruktur, hvor funktioner med naturligt tilhørsforhold samles, og hvor det gerne skulle være tydeligere, hvem der er ansvarlig for hvad.

De store ændringer

  • Den daglige drift af skibene samles i én afdeling; Ship Management. Den består af de funktioner, vi i dag kender som Operation og Teknik. Bjørn Viig vil fortsat være overordnet ansvarlig for de tekniske aspekter, og Steffen Rudbech Nielsen vender tilbage til ESVAGT og bliver overordnet ansvarlig for de operationelle aspekter. Begge vil rapportere til Kristian O. Jakobsen, der samtidigt skifter titel til Chief Operating Officer (COO).
  • Alle kommercielle forhold og HSEQ samles ligeledes i én afdeling; Commercial & Safety. Befragtningsafdelingen fortsætter uændret, som vi kender den i dag, med Ib Hansen som daglig leder. Ib vil fremadrettet rapportere til Ole Ditlev Nielsen, men Ib vil stadig være en del af ledelsen i ESVAGT. Ole Ditlev får desuden det overordnede ansvar for HSEQ afdelingen, som får Jesper Møhring Madsen som leder. Ole Ditlevs titel vil fremover være Chief Commercial & Safety Officer (CCO).
  • Vi samler også alle personalemæssige forhold - både for søfolk og ansatte på land - i én afdeling; Crewing. Nick Vejlgaard Ørskov, som hidtil har haft HR og personale, bliver fremover også leder af crewing-delen.
  • Endelig vælger vi at opprioritere området omkring udvikling af nye bådtyper. Med øgede aktiviteter på offshore vind-markedet har vi behov for en endnu mere målrettet indsats for at sikre, at vi kommer i mål med de nye udviklingsprojekter. Vi har derfor valgt at frigøre Bjarne Mikkelsen fra ansvaret for værkstedet, og i stedet sat ham i spidsen for afdelingen Special Services, hvor hovedområdet er udvikling og produktion af både (FRB og STB) til såvel ERRV- som vindmøllemarkederne. En ny position som værkfører på værkstedet med ansvar for service og support til både i drift vil snarest blive slået op. Begge positioner vil rapportere til Kristian O. Jakobsen.
  • Funktionerne under afdelingen Finance fortsætter uændret under Chief Financial Officer (CFO) Bjarne Poulsen.

 

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.