Få vores nyheder på mail

Ansættelse af skibsassistenter i ESVAGT

Pressemeddelelse   •   Okt 17, 2017 09:04 CEST

Besætning træner Mand-over-bord redning fra Fast Rescue Boat.

På baggrund af en række artikler om ESVAGTs rekrutteringspraksis, bragt den 16. oktober 2017, oplyser Nick Vejlgaard Ørskov, Head of People/HR, følgende:

ESVAGT ønsker ikke at kommentere offentligt på hverken konkrete ansættelser eller afslag, der er givet til kandidater.

I forhold til ESVAGTs generelle rekrutteringspolitik gælder, at vi altid rekrutterer den mest egnede kandidat. I hvert enkelt tilfælde bedømmer vi kandidater ud fra en helhedsvurdering, hvor der kigges på flere forskellige rekrutteringsparametre, herunder bl.a. uddannelse og tidligere erhvervserfaring. På denne baggrund rekrutterer vi den bedste kandidat uanset køn.

En væsentlig del af ESVAGTs opgaver er udførelsen af redningstjeneste til søs. Konkret sker dette ved at mindre redningsfartøjer – såkaldte Fast Rescue Boats – med kort varsel sættes i søen fra moderskibet. En sikker og korrekt udførelse af sådanne opgaver har vist sig at kræve en vis fysik og højde.

ESVAGT har siden 2015 stillet et fysisk krav til kandidater, der ansøger om at blive skibsassistent. Det fysiske krav blev indført efter en episode, hvor manglende højde og fysik kunne havde medført en alvorlig hændelse. For at øge sikkerheden indførte vi dengang et fysisk krav. Dette krav bunder alene i sikkerhedshensyn og stilles til alle kandidater. Baggrunden herfor er, at alle vores skibsassistenter skal kunne deltage i ESVAGTs redningstjeneste, så vi sikrer, at skibsassistenterne kan arbejde på tværs af hele flåden.

Vi indgår gerne i en dialog om, hvorledes vi fastholder et højt sikkerhedsniveau, samtidig med at vi giver et bredere felt af kandidater mulighed for at blive skibsassistent hos ESVAGT. I den forbindelse skal det understreges, at kvindelige kandidater er meget velkomne i ESVAGT, og at vi i dag har kvindelige søfarende ansat. Men helt generelt er der få kvinder til søs i Danmark, og vi bidrager gerne til at øge antallet.

ESVAGT bidrager i dag med en væsentlig del af de danske praktikpladser til søs. Vi er åbne for at drøfte eventuelle justeringer af vores uddannelsestilbud og rekrutteringspraksis med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og andre partnere.

Fakta

ESVAGT har i øjeblikket 165 ubefarne skibsassistenter ansat, hvoraf 3 er kvinder.

I alt har ESVAGT 830 søfarende ansat, hvor 11 er kvinder.

Generelt modtager ESVAGT færre ansøgninger fra kvinder end mænd. ESVAGT har i øjeblikket 72 aktive ansøgninger til stillinger som befarne og ubefarne skibsassistenter, hvoraf én ansøger er kvinde.

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), hvor kundens teknikere er indkvarteret. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.