Få vores nyheder på mail

ESVAGT på ”Tour de Nordsø”: “Træning styrker beredskabet og fastholder vores kompetencer”

Pressemeddelelse   •   Mar 27, 2019 08:30 CET

Kvæstede personer trækkes ombord i FRB’en i ESVAGT's træning "Tour de Nordsø"

Daglig træning i hele flåden holder ESVAGT skarp, og rederiets eget assessor-team rejser Nordsøen rundt i deres ”Tour de Nordsø” for at fastholde og udvikle kompetenceniveauet.

FRB-redningsbåden fra ‘Esvagt Carpathia’ ramte vandet to minutter efter, skipper Peter Pabst lod alarmen gå. Hurtigt nåede bådføreren frem til de nødstedte, hvor bådbesætningen trak de fire kvæstede personer ombord i FRB’en, inden turen gik lige så hurtigt retur til skibet.

Ombord blev de fire såredes tilstand vurderet. En helikopter blev rekvireret til evakuering af en særlig kritisk kvæstet, som havde hjertestop, og i fem kvarter holdt besætningen håbet i live med hjertemassage... indtil assessorerne sagde mange tak og afblæste øvelsen for i dag.

Realistisk træning

‘Ulykken’ er et eksempel på den træning, ESVAGT har gennemført de seneste måneder, hvor skibet ‘Esvagt Carina’ og rederiets eget assessor-team har besøgt flådens skibe for at gennemføre træningsøvelser i fuldskala. Det har været to måneder med evakueringer, redninger, bjærgninger, forlis, brand og andre katastrofer.

“Det giver skibene en anledning til at teste, om man nu også har det beredskab og de kompetencer, man tror – og ikke mindst om man reagerer hensigtsmæssigt, når alarmen går”, siger Hans Richard Pedersen, Fleet Manager Operation i ESVAGT:

“Det er realistiske scenarier, og vi øver det lige dér, hvor de kan få brug for at omsætte træningen i virkelighed. Det sikrer, at vi får identificeret eventuelle behov for yderligere træning”, siger han.

Det er træning, som Peter Pabst og besætningen på ‘Esvagt Carpathia’ værdsætter.

“Det er helt fremragende. Øvelserne er relevante, assessorerne er gode og erfarne, og besætningen er engageret. Det tager en time og et kvarter at blive helikopterevakueret herfra, hvor vi ligger – derfor gav vi hjertemassage i en time og et kvarter. Det er hårdt arbejde, men vigtig træning”, siger Peter Pabst.

Positiv respons

Beredskabet og kompetencer i sø-redning er en hjørnesten i ESVAGT’s operationer, og assessor-teamets turné i flåden, også kaldet for ”Tour de Nordsø”, skal supplere de daglige redningsøvelser og styrke besætningernes kompetencer.

“Træning er afgørende for at styrke beredskab og fastholde vores kompetenceniveau”, siger Steffen Rudbech Nielsen, Head of Ship Management i ESVAGT:

”Vi skal sikre det beredskab og de FRB-kompetencer, kunderne forventer. Det vedligeholder vi gennem den daglige træning og OPITO-øvelser, som alle flådens skibe gennemfører – men vi vil gerne gøre en ekstra indsats og motivere træningen yderligere. Det gør vi med øvelserne”, siger Steffen Rudbech Nielsen.

Fuldskalaøvelserne er afviklet i tæt samarbejde med kunderne, som har fulgt træningen med interesse.

“Fra kundesiden har der været positive reaktioner. De sætter pris på, at vi træner, og tilbagemeldingerne har været rigtig gode”, siger Steffen Rudbech Nielsen.

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien. 

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Vi servicerer havvindmølleparker med en flåde af dedikerede Service Operations Vessels (SOV), et koncept som ESVAGT var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.