Få vores nyheder på mail

ESVAGT som samlet helhed

Pressemeddelelse   •   Feb 20, 2015 13:14 CET

De nye bygninger får et fælles, kubistisk udseende. Grønne pletter og træer bidrager til at bløde udtrykket op. Hallen & Nordby A/S forestår arkitektarbejdet.

Bygningerne i tilknytning til det ny domicil på Dokhavnen indrettes med værksted, lager og logistikfaciliteter og samler ESVAGT på ét område i én arkitektur. Solceller bidrager til grøn profil.

Med byggeriet af det nye domicil på Dokvej 4 i Esbjerg har ESVAGT sat et markant præg på havneområdet.

Byggeriet er netop blevet præmieret af Esbjerg Kommunes Byfond (se artikel nedenfor i relaterede artikler) – og det er godt, man i byen kan lide stilen, for der kommer mere af det samme. I umiddelbar tilknytning til det nye domicil har ESVAGT købt IAT’s base og pakhus på hhv. Nordre Dokkaj og Vestre Dokkaj, og arbejdet med at give de i alt 4.000 kvadratmeter rederi en fælles arkitektur er i fuld gang.

- Vi har nogle behov til indretningen, som kræver større ombygninger, og samtidig ønsker om at stå med et samlet, gedigent kvalitetsudtryk på Esbjerg Havn, siger Kristian Ole Jakobsen, Chief Operating Officer i ESVAGT:

- Vi får de faciliteter, vi har brug for, og vi får det i en arkitektonisk helhed, der passer til det nye kontordomicil. Bygningerne bliver holdt i samme stil som kontorbygningen med en sort bund og hvide facader, og vi sætter et flot grønt islæt på hele området for at få farve og natur med i helhedsindtrykket af vores hovedkvarter. Det bliver flot, siger han.

Giver synergi

En samlet arkitektur er ét plus – en samlet virksomhed er i særdeleshed også. Når ESVAGTs aktiviteter nu koncentreres på én adresse, vil det give synergi:

- Der er nogle oplagte gevinster i at koncentrere alle rederiets kompetencer samme sted. Udveksling af ideer og sparring bliver nemmere og formentlig også hyppigere af, at vi har nærvær og fællesskab mellem sø, hal og kontor i hverdagen, siger Kristian Ole Jakobsen.

Samlingen af aktiviteterne på én adresse rummer også en opgradering i form af plads, hvilket giver rum til den vækst, rederiet forventer i de kommende år. Der bliver 2.200 kvadratmeter lager og værksted mod de 800 kvadratmeter, der var før – og med placeringen følger førsteretten til kajkanten i indre del af Vestre Dokkaj, hvor ESVAGT vil have sine skifteskibe liggende.

- Vi får mulighed for at tilbyde vores søfolk bedre faciliteter på land, og vi får nemmere ved at være i den tætte dialog med dem, som vi tilstræber. Vores skifteskibe kan stort set ligge til ved kontoret, og det vil oplagt skabe større tilknytning mellem søfolk og den landbaserede organisation, siger Kristian Ole Jakobsen.

Hensyn til havn

ESVAGTs placering på havnen gør, at der er en del hensyn at tage til andre med ærinder ved kajkanten. Eksempelvis går havnens kranrute på tværs af området, og det betyder, at de grønne elementer i form af træer skal indpasses i det.

- Det er planen at styrke områdets fælles identitet med træer, som placeres langs hegnet fra det nye domicil og hele vejen over til Nordre Dokkaj, siger Mikkel Bjerrum, projektleder ved virksomheden Esbjerg Ingeniørerne, som har totalrådgivningsaftalen på projektet:

- Træerne skal dog tage hensyn til kranruten. Et andet eksempel er lagerbygningerne, hvor vi indretter en slusefunktion. De første ti meter fra kajkanten er imidlertid havnens område, og vi kan risikere, at det ind i mellem bliver brugt til noget andet. Derfor vil indgangen til slusen blive placeret på den side af bygningen, der vender ud til vejen, siger Mikkel Bjerrum.

De nye faciliteter ventes at stå klar i maj 2015.

Fakta

Værksted:

  • Bygningen på Nordre Dokkaj indrettes med værksted og administrationskontor (til værkstedet).
  • Watermist-systemet, som ESVAGT bruger til brandbekæmpelse på skibene, indføres til beskyttelse i området samt til demonstration.
  • Motorværkstedet får et konstant (let) overtryk, så der ikke suges skidt eller støv ind i vitale dele.
  • Arbejdet med at slibe, svejse, lime og male isoleres, så det kun berører det rum, arbejdet udføres i.
  • Der indrettes et motorrum med prøvekar, hvor man kan teste motorerne.

Logistik:

  • Logistik-, service- og lagerbygningen bliver søfolkenes base: Salonfaciliteter, hvilerum, lokaler til briefing og de-briefing, crew-rum med welfare-faciliteter og lignende.
  • Bygningen består desuden af tre selvstændige haller, der indrettes til modtagefacilitet samt lager - herunder plads til essentielle reservedele under eget tag.
  • Taget får solceller på toppen.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.