Få vores nyheder på mail

ESVAGT's havmøllekoncept overflødiggør CTV

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2018 12:30 CEST

STB12 kan fragte op til et tons last

Safe Transfer Boat (STB) er helt central i ESVAGT’s SOV-koncept til effektiv drift af havmølleparker. STB12 er godkendt til at sejle i havn og reducerer derved udgifterne til Crew Transfer Vessel (CTV) til et minimum.

”STB12 er en hjørnesten i ESVAGT’s SOV-koncept”, siger Rune Østergaard, Head of Commercial Wind i ESVAGT:

”Med en STB12 har man mulighed for at gå til havn og skifte besætning, hente materiel og reservedele. De opgaver, man ellers vil chartre en CTV til, kan til fulde løses indenfor SOV-konceptets rammer med brug af STB12. Det giver en betragtelig omkostningsbesparelse for parkejeren”, siger han.

ESVAGT opererer med SOV'er og STB12 i havmølleparkerne Butendiek, Baltic II, Belwind og Nobelvind 1. I alle parkerne har STB12 vist sig at være et effektivt redskab til hurtigt og sikkert at bringe teknikere ud til møller med uforudsete stop eller bringe teknikere rundt til møller, som kun kræver korte besøg.

"Der er fortsat mulighed for effektivisering, både på pris og på den tid, man har til rådighed i parken, når parkejeren byder ind i SOV-konceptet og optimerer yderligere", siger Rune Østergaard.

FAKTA:

Den populære STB12 gør det muligt at skifte besætninger på op til otte teknikere ad gangen sikkert og komfortabelt. Desuden kan STB12 fragte op til et ton last. Båden kan operere op til 200 sømil fra moderskibet og havn.

STB-konceptet er fleksibelt og fås i flere størrelser – fra den lille STB7 og p.t. op til den store STB15. 

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien. 

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Vi servicerer havvindmølleparker med en flåde af dedikerede Service Operations Vessels (SOV), et koncept som ESVAGT var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.