Få vores nyheder på mail

Fokus på adfærd kan give brændstofbesparelser

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2015 13:59 CEST

’Esvagt Gamma’ medvirker i projekt for styrket miljøbevidsthed gennem ændret adfærd.

’Esvagt Gamma’ er sammen med skibe fra rederier som A.P. Møller–Mærsk, TORM, J. Lauritzen, Færgen og A2Sea med i projektet ’Blue INNOship’, der sætter fokus på energieffektivitet og reduktion af røggasemissioner.

”Blue INNOship”, som er støttet af Danmarks Innovationsfond, har dels til formål at teste grøn teknologi på ”flydende testlaboratorier”, og dels at studere, hvordan adfærd ombord miljøpåvirker driften.

Det er særligt den sidste del, der har fokus for ESVAGT:

- Vi har valgt at stille ’Esvagt Gamma’ til rådighed, fordi det er et skib, der er repræsentativt for aktiviteterne i ESVAGT: Det har travlt, sejler meget og udfører mange funktioner, siger Claes Skov Jensen, Fleet Manager – Technical i ESVAGT.

Han er ikke i tvivl om, at adfærd har en betragtelig konsekvens for brændstofforbruget:

- Det bliver interessant at se, hvor meget vi kan påvirke forbruget ved at påvirke adfærd og holdning ombord. Mit bud er, at vi sandsynligvis kan flytte det en del, siger Claes Skov Jensen.

Gør som derhjemme

De fleste kan genkende, hvordan en rød lampe ud for brændstofmåleren kan påvirke bilistens kørsel: Lavere hastighed, færre overhalinger og større fokus på at forudse trafikken, så man ramme grøn bølger gennem lyskryds og undgår de dyre accelerationer.

ESVAGT er overbevist om, at det samme fokus vil have effekt på et skib.

- Hvis man bliver opmærksom på, at brændstofforbruget er noget, man skal holde øje med og kan påvirke selv, så tror jeg, det vil kunne ses. Der er kæmpe forskel på, om man tænker på noget andet eller fokuserer på forbruget, siger Claes Skov Jensen.

Derfor vil ’Esvagt Gamma’ blive udstyret med en økonomi-viser, der indikerer, hvornår skibet sejler optimalt. Viseren er indrettet til at forholde sig til alle aspekter af den økonomiske sejlads:

- Der er rigtig meget, man kan påvirke, hvis man vil: Man skal tage højde for trim, vind, heading og søen. Man skal tænke i sejlplanlægning: Kan man eksempelvis ramme tidevandet rigtigt, når man skal ind af indløbet? Man skal også slukke for tv, der ikke bliver kigget på, og man skal slukke for lyset, når man forlader rummet. Alt det, man gør derhjemme. Og hvis det kan harmonere med kundens krav, så skal man tilpasse sin fart, så den passer med det, man skal nå. Forskellen på at sejle 12 og 14 knob er markant på brændstofforbruget, siger han.

Forbedringsgevinst

Det er Claes Skov Jensens forventning, at ESVAGT vil kunne hente forbedringer på brændstofforbrug ved at få en større bevidsthed:

- Vi har i forvejen reduceret kraftigt i forbruget ved at optimere på meget maskinel og teknik og ved at vælge miljøvenlige anlæg, hvor vi kan. Men der er meget potentiale at hente på at øge bevidstheden om forbruget. Mit bud er, at hovedparten af det resterende forbedringspotentiale på brændstofforbruget skal findes i form af ændret adfærd. Det er der, vi har mulighed for at gøre det endnu bedre, siger Claes Skov Jensen.

Fakta

Forskel at hente

ESVAGT har tidligere gennemført en uvidenskabelig test af, hvad bevidsthed og økonomisk fart kan betyde for forbruget. To af ESVAGTs C-skibe fra ASL-skibsværftet har sejlet hjem fra Singapore-værftet for hhv. fuld fart (over 12 knob) og mere økonomisk fart (cirka 10-11 knob). Forbruget var henholdsvis 10 og 8 kubikmeter brændstof i døgnet.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.