Få vores nyheder på mail

God trivsel og tilfredshed i ESVAGT

Pressemeddelelse   •   Mar 17, 2014 08:40 CET

Engagement Survey viser tilfredshed med ansættelsen og trivsel med den daglige leder.

Hvert år gennemfører ESVAGT en medarbejdertrivselsanalyse, som både skal vise, hvor der er plads til forbedring, og hvor tingene fungerer rigtigt godt.

Målet er at sikre, at ESVAGT er og fortsætter med at være en god arbejdsplads, og dette års engagement survey, som trivselsanalysen hedder, viser, at vi stadig er på rette vej.

Rederiet har de seneste fire år ligget rigtigt højt på

1. Tilfredsheden med at være ansat i rederiet.

2. Trivsel med den daglige leder / ledelse.

Det har blandt andet resulteret i en markant lavere personaleomsætning end tidligere, og det seneste år endda under markedsgennemsnittet på ca. 10 procent – ESVAGT har en personaleomsætning på 8 procent.

I 2014 har ledelsen identificeret 4 hovedpunkter, der skal holdes fokus på for at fortsætte den positive udvikling:

1. Forbedret samarbejde – land / sø samt internt mellem afdelinger på land.

2. Forbedret introduktion til nye medarbejdere for at sikre en bedre efterlevelse af ESVAGTs værdier, holdninger samt sikkerhedsprocedurer.

3. Intern kommunikation skal yderligere styrkes.

4. Fortsat afholdelse af seminarer for forskellige medarbejdergrupper. (Min. hvert 3. år skal alle personalegrupper have haft mulighed for deltagelse).

Punkterne vil blive indarbejdet i de kommende seminarer, som gennemføres i 2014, og vil desuden blive fulgt op af flere tiltag omkring introduktionsdelen af nye medarbejdere. Et andet element er en intern skibsføreruddannelse, der er under udvikling.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.