Få vores nyheder på mail

Kompetencesikring på alle niveauer i rederiet

Pressemeddelelse   •   Maj 20, 2016 12:51 CEST

Samarbejdet med skoleskibene er en vigtig del af ESVAGTs rekrutteringsarbejde.

Godt 200 ESVAGT-kolleger er i gang med et uddannelsesforløb til en videre karriere i rederiet.

Der er i ESVAGT mange eksempler på, at rederiet er en arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle sig. Både i flåden og på land er der indenfor stort set alle faggrupper kolleger, som er ved at dygtiggøre sig og bygge nye kompetencer og faglighed på.

- Uddannelse og udvikling er af mange gode grunde væsentlige fokusområder for ESVAGT, siger Nick Vejlgaard Ørskov, Head of People/HR:

- På den korte bane bidrager uddannelse til at sikre, at vi hele tiden har det optimale kompetenceniveau. På den lidt længere bane er det afgørende for fastholdelsen af gode medarbejdere, at de er på en arbejdsplads, hvor de kan vokse med opgaverne og leve ambitioner ud – også når den udvikling kræver videreuddannelse. Desuden ønsker vi på den lange bane at sikre, at vi altid har et kvalificeret ansøgerfelt at tage af, når vi skal besætte stillinger. Det gør vi bedst ved at skabe plads til og kultur for, at man kan vokse i jobbet og karrieren her hos os, siger han.

Det gode match

Der er godt 200, der har en uddannelsesposition i ESVAGT i øjeblikket. Det er eksempelvis videreuddannelse til skibsfører på Skagen Skipperskole eller til navigatør på Marstal Navigationsskole. Der er flere, der er i gang med trainee-forløb ved Danish Shipping Academy’s Commercial Shipping Program, og der er kolleger, som tager moduler i fritiden gennem skoleophold eller fjernstudier, mens de passer deres arbejde på skibet.

- Det er hårdt arbejde at tage uddannelse, mens man passer sit arbejde – men vil man, så er det en mulighed via fjernundervisning på skibet og skoleophold i hjemmeperioderne. Det skal være den enkelte kollegas ambition, der driver det, og det må vi ikke begrænse, understreger Nick Vejlgaard Ørskov.

Andre er i gang med uddannelsesforløb i form af at få sejltid som ubefaren, inden de igen skal på skole og blive befaren, navigatør, maskinist eller måske maskinmester.

Alene målt på ubefarne har rederiet 178 kolleger i gang, og de er en rigtig god fødekæde at tage af, siger Tina Halkjær Nielsen, Recruitment Officer i ESVAGT:

- Vi fokuserer meget på de ubefarne, fordi det ofte i hovedreglen er dem, vi ansætter igen, når de kommer retur fra skoleophold. Så ved vi, at de kan det, vi har brug for – og de ved, hvad d et vil sige at arbejde hos os. Det sikrer et godt match fra begyndelsen, siger hun.

Den store rekruttering har gjort ESVAGT til det rederi i Danmark, der uddanner suverænt flest – og det bruges der en del ressourcer på:

- Vi har tæt dialog med skoleskibene og skolerne og gør hvad vi kan for at være til stede på skolerne til deres arrangementer. Men vi holder også job samtaler på skoleskibene og søfartsskolerne, siger Tina Halkjær Nielsen:

- Det er et stort arbejde, men det betyder også, at vi har en fantastisk god mulighed for at vælge de rigtige, siger hun.

ESVAGT arbejder tæt sammen skoleskibene og søfartsskolerne og gør meget for at vise eleverne, at rederiet har en interesse i dem. Eksempelvis afholdes der så vidt muligt samtaler direkte på skoler og skibe, ligesom ESVAGT har trænet sammen med skoleskibene

Sikkerhed med modermælken

Det har været et strategisk ønske, at ESVAGT kunne høste af egen uddannelsespulje, når man skulle have nye kolleger. Det er lykkedes så langt, at ESVAGT reelt er næsten selvforsynende med folk.

- Det er der rigtig mange gevinster ved for os, siger Nick Vejlgaard Ørskov:

- Vi får folk ind, som har fået ESVAGTs syn på sikkerhed ind med modermælken. Vi sparer tiden og omkostningerne til introduktionskurser, og vi har en høj fastholdelsesgrad, fordi de har fået mulighed for at lære arbejdspladsen godt at kende i tide. Vigtigst er det, at de ikke bare er befarne, når de begynder hos os – de er ESVAGT-befarne og kender ESVAGT Standard og det sammenhold, der er i flåden, siger han.

Det betyder også, at de ESVAGT-kolleger, som forlader rederiet for at læse videre, holder kontakten med crewing/HR.
- Når vi har gode kolleger, som forlader os for at læse videre, så tilbyder vi dem sejltid som afløsere i ferierne fra studierne, og når de er ved at være færdige så tilbyder vi dem de ledige stillinger som vi har, inden vi tager folk ind udefra , siger Tina Halkjær Nielsen:

- Vi vil rigtig gerne have folk, der har lært faget fra grunden og stået på dækket og kendt til det arbejde, der er der. Det giver en anden respekt for officeren, når man ved, at han selv har udført arbejdet. Derfor vil vi sikre os, at de kolleger, der forlader os for at læse videre, ved, hvor de skal henvende sig, når de vil på søen igen, siger hun.

Fakta

Uddannelse

ESVAGT uddanner og genansætter omkring 30 befarne skibsassistenter hvert år.

ESVAGT tager flere ubefarne ind i flåden end noget andet dansk rederi.

ESVAGT tager også faglærte ubefarne – altså eksempelvis smede eller elektrikere, som videreuddanner sig på skib.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.