Få vores nyheder på mail

Maskinmesterens arbejdsmiljø er årets bachelorprojekt

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2018 15:19 CEST

Maskinmestrenes Forening har kåret Mattias Sonne Hansens projekt om det fysiske arbejdsmiljø i skibes maskinrum til årets bedste bachelorprojekt.

"Når man har sin arbejdsdag på et kontor eller i en produktionsvirksomhed, så er der stor opmærksomhed på indeklimaet – eksempelvis i form af rygepolitik eller om der må være en printer i lokalet. Som maskinmester på søen har vi en arbejdsdag tæt på en stor motor. Jeg ville gerne undersøge, hvad det betyder for indeklimaet".

Sådan begrunder maskinmester Mattias Sonne Hansen fra ESVAGT sit valg af emne, da han skulle skrive bachelorprojekt.

Arbejdsmiljø er ikke et typisk emne på maskinmesterstudiet, men Mattias' projekt med undersøgelse af sodpartikler i maskinrummet ombord er netop blevet hædret med prisen som årets bedste bachelorprojekt.

Med god grund. Undersøgelsen viste, at man i maskinen udsat for en større belastning af potentielt skadelige partikler end på broen. Og selv om mængden af støv og partikler om bord var langt under den grænseværdi, Arbejdstilsynet arbejder med, så vil ESVAGT nu på baggrund af projektet sætte ind med en række tiltag, som skal gøre det fysiske arbejdsmiljø om bord endnu bedre - også for maskinmestre.

Kim Roesdahl Petersen, Head of Ship Management – Technical i ESVAGT, fremhæver blandt andet, at man vil øge frekvensen for visuelle inspektioner og gennemgang af skibenes udstødningssystemer for defekter og lækager.

"Man skal eksempelvis reagere på sodaflejringer, eller hvis filtre på motorerne bliver hurtigere tilsmudsede eller stoppede. Vi har også drøftet at bruge røgmaskiner til at analysere, om luftstrømmene i maskinen er optimale under forskellige driftsforhold", siger Kim Roesdahl Petersen.

Desuden vil man sikre, at alle nybygninger designes, så udstødningsrøgen ledes endnu bedre væk fra skibet. Man vil også indføre trykstyret ventilation, så udskiftningen af luft bliver endnu bedre - det findes allerede i en del af flåden.

Det glæder Mattias Sonne Hansen, at bachelorprojektet er blevet godt modtaget af kollegerne i ESVAGT, både i flåden og på land:

"Det er vigtigt at få fokus på området. Det vil betyde meget for mange arbejdspladser og mange kolleger. Det er jeg superglad for", siger han.

Fokus på arbejdsmiljøet er vigtigt for ESVAGT, og derfor opfordrer rederiet sine besætninger til at rapportere alle uregelmæssigheder og hindringer for et godt og styrket arbejdsmiljø.

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien. 

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Vi servicerer havvindmølleparker med en flåde af dedikerede Service Operations Vessels (SOV), et koncept som ESVAGT var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.