Få vores nyheder på mail

MLC vil styrke ESVAGT

Pressemeddelelse   •   Okt 22, 2013 10:24 CEST

Nye regler og krav til mandskabspleje vil gøre det sværere for selskaber med ringe personalehensyn at operere. ESVAGT ser nye krav som en styrkelse af konkurrenceevnen.

Som medarbejder i ESVAGT er der ting, man tager for givet:

Fokus på sikkerhed. Løn til tiden. Retten til at klage. Ordentlig kost om bord. Uddannelse til det arbejde, man skal udføre - og meget andet.

Men den slags selvfølgeligheder er det langt fra alle søfolk, som arbejder med i hverdagen. Det vil et nyt tiltag nu søge at gøre noget ved.

MLC – Maritime Labour Convention – er en konvention, som har til formål at sikre søens folk et fælles minimum af rettigheder og arbejdsregler verden over.

- Rigtig mange steder er der søfolk, som møder på usikre arbejdspladser, hvor de arbejder under meget ringe kår, siger Jesper Nielsen, HSEQ i ESVAGT:

- Der har i mange år været arbejdet på at skabe nogle standarder, man kan enes om, og som sikrer søfolkene en ordentlig hverdag. De rammer er nu kommet med MLC, og det hilser vi velkomment i ESVAGT. Det vil gøre konkurrencen mere lige, siger han.

Opfør dig ordentligt

Den danske flåde – og altså også herunder ESVAGTs – har altid haft et højt niveau som arbejdsplads. Det betyder også et højt udgiftsniveau, som igen påvirker konkurrenceevnen. Derfor vil et fælles minimumskrav også betyde noget for ESVAGTs mulighed for at være konkurrencedygtig.

- Først og fremmest er det jo glædeligt for den enkelte søfarende, at der kommer ordentlige arbejdsforhold. Dernæst er det også godt for os og andre rederier som os, at det bliver sværere at drive forretning for virksomheder, som ikke prioriterer mandskabspleje og ordentligt arbejdsmiljø, siger Jesper Nielsen:

- For os i Danmark er det en selvfølge, at man behandler sine folk ordentligt – og vi ved, at det på både den korte og den lange bane er den eneste måde, man kan drive forretning. Men det her vil betyde, at det i endnu højere grad end før kan betale sig at opføre sig ordentligt over for sine folk. Og det er naturligvis godt nyt for de af os, som gør det, siger han.

Lukket land

MLC består af 14 punkter (se faktaboksen her på siden). Det er frit for de enkelte lande at bestemme, om man ønsker at ratificere MLC – altså gøre MLC’s punkter til lov i det pågældende land – men mange lande har allerede tilsluttet sig. Og selv om nogle lande må vælge at stå uden for MLC-samarbejdet, så kan skibe under flag uden for MLC-samarbejdet godt få problemer med arbejdsmiljøet alligevel.

- Som noget nyt kan port state kræve, at man lever op til MLC for at give et skib adgang til havnen. Det vil gøre en væsentlig forskel, for så er der lande, man ikke kan komme i, hvis man ikke byder på ordentlige forhold til sine søfolk, siger Jesper Nielsen.

Bureau Veritas har i skrivende stund gennemført 11 MLC-audits på ESVAGT-skibe. Alle audits er forløbet godt – også de audits, som er gennemført på ESVAGT-skibe i Belgien, Egypten og Norge.

- Besætningerne på vore skibe har arbejdet fint med at tilpasse vores regler de krav, der stilles af MLC. De fleste af kravene havde vi allerede dækket via enten internationale regler, flagstatsregler eller overenskomst, og på mange områder er vi som dansk virksomhed langt foran de krav, der stilles. Men vi har tjekket hvert enkelt punkt og vurderet, om vi lever op til kravene. Nogle af de emner, der nævnes, er så integreret i vores virksomhedskultur, at vi slet ikke har skrevet dem ned – men det har vi så nu. Eksempelvis har vi nu formuleret søfolkenes klageret tydeligere, så den nu også lever op til ordlyden i MLC, siger han.

Fakta

De 14 krav i MLC:

 • 1.Mindstealder.
 • 2.Sundhedsbevis (Blå bog).
 • 3.Den søfarendes kvalifikationer.
 • 4.Forhyring / ansættelseskontrakt.
 • 5.Forhyringsagenturer og brug af disse.
 • 6.Hviletidsbestemmelser.
 • 7.Bemandingsfastsættelse.
 • 8.Aptering / beboelse.
 • 9.Rekreative faciliteter om bord.
 • 10.Kabys / Forplejning / Hygiejne.
 • 11.Sundhed, sikkerhed og forebyggelse af ulykker.
 • 12.Sygdomsbehandling.
 • 13.Den søfarendes ret til at klage.
 • 14.Løn / udbetaling.

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.