Få vores nyheder på mail

Nyt koncept forbedrer vindmølleinspektioner

Pressemeddelelse   •   Dec 17, 2018 08:00 CET

EWPL Ocean tilbyder en præcis inspektion af havmøllevinger i vintersæsonen ved hjælp af droner. Fotos: helvetis.com

Billigere, hurtigere og mere præcist. Joint venture-aftalen mellem ESVAGT og Wind Power LAB reducerer både vejrrisiko ved og udgifter til droneinspektioner af havmøllevinger.

Inspektionen af havmøllevinger bliver nu billigere, hurtigere og langt mere præcis, end man har været vant til i branchen.

ESVAGT og Wind Power LAB har i joint venture-aftalen EWPL Ocean (ewplocean.com) udviklet offshore WTG Blade Assessment; et nyt servicekoncept for inspektion af havmøller, som både vil reducere vejrrisikoen, øge hastigheden af analysen og gøre inspektioner endnu bedre.

”Digitalisering og effektivisering er centrale elementer i offshore vind. Med WTG Blade Assessment tager vi et betydeligt skridt i industrialiseringen af inspektion af havmøllevinger” siger Anders Røpke, CEO i EWPL Ocean.

Bedre på alle parametre

EWPL Ocean kombinerer ESVAGT’s kompetence med at operere skibe og droner med Wind Power LAB’s viden om havmøllevinger og AI (kunstig intelligens). Dét er der stribevis af gevinster ved, siger Søren Karas, CCO i ESVAGT og bestyrelsesformand i EWPL Ocean:

”I dag er inspektion af vinger omkostningstung, omstændelig, langsom og upræcis. Vi forbedrer alle aspekter”, fortæller han.

I dag foretages inspektion af vinger enten via kamera på mølletårnets fundament; med drone fra CTV eller med helikopter og fotograf. Alle tre løsninger kræver godt vejr og dyre specialister:

”Man vælger ofte at inspicere om sommeren, hvor vejrrisikoen er mindst. Ulempen ved det er, at man først har analyseret optagelserne, når sommeren er forbi – og man således må vente til den følgende sommer med at reparere skaderne, og til den tid kan de nemt være forværret”, siger Søren Karas.

One stop serviceleverandør

EWPL Ocean vender inspektionen på hovedet allerede fra den forestående vintersæson – en tid på året, som ellers er kendetegnet ved meget få inspektioner som følge af vejrlig. Det er imidlertid ingen hindring.

”Takket være vores erfaringer og øvrige aktiviteter i Nordsøen kan vi skabe synergi med vores olie- og gasforretning og levere både skibe og droner, som både absorberer vejrrisikoen og løfter kvaliteten af inspektionen betragteligt”, siger Søren Karas.

Trænede dronepiloter ombord på ESVAGT’s skibe fotograferer vingerne i havmølleparken i vinterhalvåret forud for sommerens reparationsopgaver. Efter 24 timer har kunden den første vurdering af servicebehovet, og efter en uge har specialisterne ved Wind Power LAB sammen med kunstig intelligens verificeret og grundigt analyseret servicebehovet. Væsentligt hurtigere og skarpere end de analyser, der leveres i dag. Analyserne leveres på 3 forskellige niveauer, så kunderne selv kan bestemme detaljeniveauet, der ønskes.

”Vi har allerede nu på flere prøvecases konstateret, at vi identificerer omfanget af vingeskaderne mere præcist end hidtil muligt”, siger Anders Røpke:

”Vi tilbyder en langt mere fleksibel og præcis inspektion med følgende analyse; leveret på det optimale tidspunkt – til en væsentligt billigere pris”, fortæller han.

Konceptet har allerede vakt opmærksomhed blandt parkejere, havmølleproducenter, forsikringsselskaber og investorer.

”Præcis inspektion er forudsætningen for en hurtig indsats, som giver den optimale service, der kan forlænge parkens levetid. Det er et unikt koncept, som hjælper vindmølleparkejere og -operatører i takt med en øget industrialisering”, siger Søren Karas.

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både olie & gas samt offshore vindindustrien. 

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Vi servicerer havvindmølleparker med en flåde af dedikerede Service Operations Vessels (SOV), et koncept som ESVAGT var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.