Få vores nyheder på mail

Overskud til ESVAGT i vanskeligt marked

Pressemeddelelse   •   Maj 29, 2017 08:00 CEST

ESVAGT udvidede i 2016 flåden med en Service Operation Vessel ’Esvagt Njord’, der servicerer Dudgeon Offshore Wind Farm

ESVAGT A/S præsterede et overskud på 155 mio. kroner for 2016 mod et overskud på 192 mio. kroner året før. Omsætningen var i 2016 på 960 mio. kroner mod 1.002 mio. kroner i 2015. Faldet i omsætning og overskud skyldes den opbremsning, hele olie- og gasindustrien var præget af i 2016.

Omsætningen på offshore vindmarkedet voksede fra 128 mio. kroner i 2015 til 181 mio. kroner i 2016; helt i tråd med ESVAGT’s intentioner om at udbygge dette marked.

ESVAGT fik i 2016 én nybygning, ’Esvagt Njord’, som er en Service Operation Vessel (SOV) til vind-industrien. ESVAGT-flåden består således af 42 skibe. I 2017 vil yderligere en SOV blive leveret til MHI Vestas Offshore Wind. Yderligere to nybygninger vil blive leveret i 2018.

”Vi opererer i et marked, hvor der fortsat er lav aktivitet og vanskelige vilkår. Resultatet af vores aktiviteter i 2016 er ikke tilfredsstillende, men efter forholdene i markedet er vi på et acceptabelt niveau”, siger CEO Søren Nørgaard Thomsen, ESVAGT A/S:

”Vi tog bestik af situationen tidligt og har løbende tilpasset vores forretning til det aktivitetsniveau, der ventede forude. Den indsats hjælper os i 2016-regnskabet”, siger Søren Nørgaard Thomsen.

ESVAGT’s resultat er sikret gennem et grundigt omkostningsfokus og optimering af forretningsgange. Omkostningsniveauet vil uændret være et fokusområde for ESVAGT i 2017.

”Vi forventer, at 2017 bliver præget af at fortsat lavt aktivitetsniveau som følge af lave oliepriser. Vi må derfor forberede os på et 2017, hvor aktiviteterne ligger under 2016, og hvor vores resultat derfor også må forventes at være under niveauet for 2016. Vi forventer at olie- og gasmarkedet begynder at rette sig i 2018, ligesom vi er tilfredse med fremskridtet i offshore vindmarkedet, hvor vi forventer fortsat vækst de kommende år”, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Der er 900 fuldtidsansatte medarbejdere i rederiet.

ESVAGT A/S er ejet af 3i Infrastructure og AMP Capital.

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), hvor kundens teknikere er indkvarteret. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder.. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.