Få vores nyheder på mail

Styrket adfærd et mål for HSEQ-indsats

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2017 08:52 CEST

Det er i hverdagssituationer, vi ser flere hændelser, f.eks. hvor en medarbejder snubler på trappen eller træder forkert på dørken.

Efter et 2016 helt forskånet for LTI’er har ESVAGT registreret flere hændelser med fravær i 2017. ”Vi skal styrke sikkerhedskulturen og prioritere fokus på god adfærd”, siger HSEQ-ansvarlig Charlotte Feldvoss.

Vrid i ryggen og forstuvede ankler har nulstillet ESVAGT’s tæller med dage uden hændelser med fravær.

Efter at have gennemført hele 2016 uden en eneste LTI har 2017 allerede budt på flere hændelser, hvor kolleger er kommet til skade på arbejdspladsen.

”Når vi skal levere sikkerhed til søs – for assets, mennesker og miljø – så leverer vi på til de standarder, man med rette forventer af ESVAGT”, understreger HSEQ-ansvarlig Charlotte Feldvoss:

”Men det er i hverdagssituationer, vi ser flere hændelser, f.eks. hvor vi snubler på trappen eller træder forkert på dørken”, siger hun:

Fælles for hændelserne med fravær er, at de er ærgerlige for den enkelte, men til alt held i en kategori, hvor alle kan genoptage arbejdet.

Fælles er også, at hændelserne med fravær er adfærdsbestemt. Det vil diktere rederiets indsats:

”En forstuvet ankel på et trappetrin får os jo ikke til at forbyde gang på trapper”, pointerer Charlotte Feldvoss:

”Men vi skal bruge det som en kontant reminder om, at man med uhensigtsmæssig adfærd udsætter sig selv for en risiko. Det er ikke trappen, der er problemet – det er adfærden på trappen. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal være tydeligere i vores HSE-ansvar i ledelsen og vise, at sikker adfærd er en topprioritet”, siger Charlotte Feldvoss.

Flere skader med fravær – men mindre alvorlige

ESVAGT vægter uddannelse og træning til at opbygge den sikkerhedskultur, der underbygger den ønskelige adfærd. På trods af flere hændelser i 2017 end i 2016, bevæger rederiets sikkerhedskultur sig den rette vej:

”Vi får flere hændelser indrapporteret, hvilket er et udtryk for øget opmærksomhed og større forståelse af, hvordan vi driver sikkerhedskulturen fremad gennem læring og erfaringsdeling”, siger Charlotte Feldvoss:

”Vi kan se, at det virker. Vi forskubber grafen nedad i den rigtige retning; vi ser flere ”near miss” og vi ser færre ”medical treatment” og ”restricted work case” hændelser. Vi registrerer færre hændelser med alvorligt potentiale, og når vi ser skader, er de mindre alvorlige”, siger Charlotte Feldvoss. 

Om ESVAGT

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), hvor kundens teknikere er indkvarteret. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOVerne udstyret med bl.a. kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.