Få vores nyheder på mail

Træningsmoduler styrker officerer

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2015 11:23 CET

Mads Munksgaard Pedersen, maskinchef, 'Esvagt Bergen', Niels Høgh Johansen, skipper, 'Esvagt Protector', Preben Andersen, overstyrmand, 'Esvagt Christina' fik alle tre udbytte med fra ESVAGT Leadership Education.

ESVAGT Leadership Education 2015: Moduler i situationsbestemt ledelse, den svære samtale og psykisk krisehåndtering skal give ESVAGTs officerer mere værktøj til bedre lederskab.

I efteråret indledte ESVAGT et uddannelsesprogram for skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer og førstemestre. Officererne skal gennem tre moduler af tre dages varighed på Maersk Training i Svendborg og et fjerde, ligeledes tre dage langt modul med organisations- og ledelsesspecialisten Siegfried Andersen.

Gennem seminarer med teori og individuelle hjemmeopgaver, hvor man prøver det lærte af i praksis på skibet, skal officererne få styrket deres ledelseskompetencer og blive klogere på ledelsens dynamik.

- Vi rekrutterer vores officerer fra egne rækker, og deres uddannelsesbaggrund er meget forskellig, siger Nick Ørskov, Head of People & HR i ESVAGT:

- Vi har kystskippere, sætteskippere og skibsførere, og vi har maskinister og maskinmestre. Der er stor forskel på, hvad de har af teoretisk og praktisk viden om ledelse. Med uddannelserne ønsker vi at sikre, at vi dels får en stabil tilgang af kvalificerede officerer – og dels at nuværende og kommende officerer har en fælles værktøjskasse af ledelsesredskaber, siger han.

Teori bruges på skibet

Modulerne er udviklet i samarbejde med Maersk Training. Første modul berører emner som persontyper og adfærd samt situationsbestemt ledelse; andet modul tackler relations-ledelse og konflikthåndtering, mens modul tre arbejder med psykisk krisehåndtering, coaching og rollen som mentor. Fjerde modul er endnu under udvikling – indholdet afhænger blandt andet af feedback efter de tre første moduler.

Undervejs er der gruppearbejde og eksempler fra hverdagen, og der indledes hver gang med drøftelse af, hvordan hjemmeopgaven med at føre det forrige moduls teori ud i praksis fungerede. Der afsluttes med en eksamen efter et år.

- Vi har set stort engagement fra deltagerne på det første modul, og der er begejstring for et relevant program. De får fyldt værktøjskassen op, som det var vores hensigt, og de kan anvende det, de lærer, i hverdagen, siger Nick Ørskov.

Kurserne falder i forlængelse af ESVAGTs engagement survey og er i tråd med tankerne om ESVAGT Standard:

- Vi ønsker at levere høj kvalitet hver gang i det, vi gør. Det bidrager en veluddannet officersstab til, siger Nick Ørskov.

Der gennemføres forskudt to hold af hver 20 personer.

Hvad tog du med fra kurset?

Niels Høgh Johansen, skipper, ’Esvagt Protector’:

Det er i høj grad noget, vi kan omsætte direkte i hverdagen på skibet. Jeg har fået en indsigt i, hvorfor kollegerne reagerer, som de gør – og en større forståelse for, hvordan de mekanismer er. Det var meget lærerigt at høre om udviklingen under oplæring: fra entusiasme og manglende viden til moderat entusiasme og tvivl og moderat viden – til entusiasme og god forståelse for opgaven. Der var meget, jeg kunne genkende og meget, jeg vil kunne bruge. Særligt når vi får nye folk ind. Et imponerende godt kursus – jeg er bare træt af, at der er så lang tid til den næste kursusdag!

Preben Andersen, overstyrmand, ’Esvagt Christina’:

Et godt kursus, som sætter tanker i gang og giver indsigt i mange ting. Det var meget lærerigt at se, hvordan tilgangen til opgaven afhænger af, hvem der skal udføre den – og ikke mindst af, at jeg som leder forstår at motivere rigtigt. Jeg vil præsentere kollegerne på skibet for oplægget om tilgangen til en opgave – fra ’entusiasme’ til ’mismod’ til ’måske kan jeg godt alligevel’ til man endelig mestrer opgaven – når jeg er retur. Jeg vil også fortælle om, hvad jeg vil arbejde med at gøre anderledes og bedre.

Mads Munksgaard Pedersen, maskinchef, ’Esvagt Bergen’:

Kurset var utrolig lærerigt, både om mig selv og om kollegerne. Det er interessant at blive klogere på sig selv og se, hvor man har styrker og mindre stærke sider. Det giver noget at arbejde med og en bevidsthed om, hvornår man gør det, man er god til. Og så er det rigtig godt at få et redskab til at forstå kollegerne bedre og se, hvorfor de reagerer, som de gør. Der er en god portion lederuddannelse i min uddannelse til maskinmester – den del er styrket af kurset. 

ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs.

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie & gas industrien, bl.a. stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service.

Siden 2010 har ESVAGT desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.

ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har mere end 900 medarbejdere on- og offshore.